privacybeleid

ALGEMENE VOORWAARDEN ALFAGAR APARTHOTELS & RESORTS

 

PRIVACYBELEID

RECHTEN EN RECHTEN ALFAGAR APARTHOTELS & RESORTS

OFFICIËLE WEBSITE VAN ALFAGAR APARTHOTELS & RESORTS, PORTUGAL

 

1. - GEBRUIKSVOORWAARDEN EN VERANTWOORDELIJKHEID

 

Bij het bezoeken van deze site verbindt de gebruiker zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden te accepteren en na te leven.

 

1.1. Toegang tot deze website is de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruikers. De risico's die voortvloeien uit het gebruik zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

1.2. ALGAROSA SOCIEDADE GESTORA HOTEIS, LDA. NIF 503 727 300 (Alfagar Village, Alfagar Aparthotel, Alfagar Cerro Malpique) en ALTO DA COLINA CONSTRUÇÕES SA - NIF 505454181 (Alfagar Alto da Colina), werken voortdurend aan het bijwerken en controleren van de informatie en / of hulpmiddelen op deze site. ALGAROSA SOCIEDADE GESTORA HOTEIS, LDA en ALTO DA COLINA CONSTRUÇÕES SA. kan niet verantwoordelijk worden gehouden als de inhoud op deze site af en toe een fout of een technische storing vertoont. ALGAROSA SOCIEDADE GESTORA HOTEIS, LDA en ALTO DA COLINA CONSTRUÇÕES SA. kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen, updates of correcties aanbrengen aan de verstrekte informatie.

1.3. De informatie op deze site - met name de domeinnaam, handelsmerken, logo's, tekens, tekeningen, illustraties, foto's, teksten, diagrammen, afbeeldingen en andere bestanden - is eigendom van ALGAROSA SOCIEDADE GESTORA HOTEIS, LDA. en ALTO DA COLINA CONSTRUÇÕES SA en wordt beschermd door de huidige wetgeving. Het downloaden, kopiëren, wijzigen, verzenden, verspreiden, reproduceren of opnieuw verzenden van deze informatie, geheel of gedeeltelijk, voor commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ALGAROSA SOCIEDADE GESTORA HOTEIS, LDA's en ALTO DA COLINA CONSTRUÇÕES SA is uitdrukkelijk verboden en kan worden bestraft met wet.

1.4. De website-eigenaar is niet verantwoordelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit interferentie, onderbrekingen, computervirussen en / of verbroken verbindingen in de operationele werking van dit elektronische systeem, die geen van beide kunnen worden veroorzaakt door derden door illegale interferentie in het systeem.

1.5. De gebruiker verbindt zich ertoe de website en de diensten die hem ter beschikking staan te gebruiken in overeenstemming met de wet, moraal en goede gewoonten, en deze niet te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden in strijd met de bepalingen van deze regels, of op enige manier die derden kan schaden of het normale gebruik kan belemmeren door andere gebruikers.

1.6. De services die worden verzameld en aangeboden via het web zijn ontworpen voor volwassenen, zodat gebruikers die service via deze website gebruiken, legaal meerderjarig moeten zijn. Geen verzoek of verzameling van informatie over kinderen.

1.7. Deze site kan advertentiereferenties en / of hyperlinks bevatten naar andere sites waarover ALGAROSA SOCIEDADE GESTORA HOTEIS, LDA. en ALTO DA COLINA CONSTRUÇÕES SA oefenen geen controle uit en voor wiens inhoud het niet verantwoordelijk kan worden gehouden. Het opnemen van advertentiereferenties en / of hyperlinks naar andere sites is louter informatief, hun respectievelijke inhoud, diensten en / of aangeboden producten vallen volledig buiten de controle van ALGAROSA SOCIEDADE GESTORA HOTEIS, LDA. En ALTO DA COLINA CONSTRUÇÕES SA.

1.8. De inhoud van deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik, dus u mag de inhoud van deze website niet kopiëren, reproduceren, verspreiden, communiceren, publiceren, overdragen, verwerken, verkopen of gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden.

1.9. De houder kan op elk moment intrekken of opschorten zonder voorafgaande kennisgeving het verlenen van diensten aan gebruikers die de bepalingen van dit document hebben geschonden of die in strijd zijn met de wet, de zeden of de openbare orde. De uitsluiting van de gebruiker houdt geen verklaring van afstand in van enige juridische actie die relevant is voor aansprakelijkheid.

1.10. De toegang tot bepaalde inhoud van deze site is mogelijk voorbehouden aan geregistreerde gebruikers.

 

 

2.- RECHTEN EN REDENEN VOOR UITSLUITING

 

De eigenaar behoudt zich het recht voor om de gebruikers van deze website tijdelijk of permanent uit te sluiten in een van de volgende omstandigheden:

Het niet voldoen aan een van de algemene voorwaarden in dit document.

Het niet naleven van de wet, moraliteit en openbare orde. In ieder geval vormt de uitsluiting van gebruikers een verklaring van afstand voor het uitvoeren van de juridische acties en mogelijke vergoedingen voor schadevergoeding.

 

3.- COMMUNICATIEBEVEILIGING

 

3.1. In reserveringsdienst "on line" garandeert de veiligheid en vertrouwelijkheid van transacties.

3.2. De transactionele serviceverbinding wordt gemaakt via een beveiligde server. Dit is de standaardtechnologie op het gebied van internetbeveiliging, Secure Socket Layer (SSL), die een coderingssysteem gebruikt om maximale vertrouwelijkheid te bieden aan de verzonden gegevens. De informatie wordt versleuteld verzonden om ervoor te zorgen dat deze alleen begrijpelijk is voor de clientcomputer en de server van de website-eigenaar.

3.3. Verificatie dat de verbinding is gemaakt via een beveiligde server kan worden gecontroleerd door een van de volgende systemen:

- Gebruik van het adres (URL) van de server, aangezien een veilige server begint met https.

- Via een indicatie in uw browser die een hele sleutel van een gesloten hangslot onderaan het scherm weergeeft.

 

4.- GEBRUIK VAN COOKIES

 

Na de toegang tot de hoofdsite en op de gelinkte pagina's kunnen cookies op uw computer worden geplaatst. Als de gebruikers er niet in geïnteresseerd zijn, moet u uw browser zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden geplaatst.

 

5.- RECHT

 

De relatie tussen de eigenaar van de website en gebruikers wordt beheerst door het Portugese recht

 

6. - RECHTSGEBIED

 

Is bevoegd in elk geschil tussen de partijen van de rechtbanken van Albufeira, Portugal, waarbij uitdrukkelijk afstand wordt gedaan van enig ander rechtsgebied dat van toepassing is.

 

 

Privacybeleid

 

ALGAROSA SOCIEDADE GESTORA HOTEIS, LDA. en ALTO DA COLINA CONSTRUÇÕES SA werken continu om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de door de gebruiker verstrekte gegevens te waarborgen, door alle informatie te behandelen zoals wettelijk voorzien en in overeenstemming met ALGAROSA SOCIEDADE GESTORA HOTEIS, LDA's en ALTO DA COLINA CONSTRUÇÕES SA's interne veiligheid en vertrouwelijkheidsbeleid en -procedures.

Door deze site te bezoeken, verbindt de gebruiker zich ertoe dit privacybeleid te accepteren en te respecteren.

 

Voor het online boeken geeft de gebruiker van deze site de volgende persoonlijke gegevens:

Naam

Adres, plaats, land

E-mailadres

Telefoon nummer

Geslacht / titel

Creditcardgegevens (kaarttype, kaartnummer, naam kaarthouder, vervaldatum, CCV)

 

Op de andere formulieren op deze site kan de gebruiker ALGAROSA SOCIEDADE GESTORA HOTEIS, LDA verstrekken. en ALTO DA COLINA CONSTRUÇÕES SA met hun details. ALGAROSA SOCIEDADE GESTORA HOTEIS, LDA, om continu te garanderen dat de site en zijn inhoud de behoeften en verwachtingen van gebruikers weerspiegelen. en ALTO DA COLINA CONSTRUÇÕES SA gebruiken, leveren of verstrekken geen persoonlijke informatie van derden aan gebruikers van deze site voor doeleinden die niet in dit privacybeleid zijn uiteengezet, met name voor winst- en / of zakelijke doeleinden. Persoonlijke gegevens worden ook gebruikt om het nieuws en de promoties van de hotelgroep bekend te maken. Klanten kunnen hun abonnement op onze e-mailnieuwsbrief annuleren door op de link in deze nieuwsbrieven te klikken.

Hoewel ALGAROSA SOCIEDADE GESTORA HOTEIS, LDA. en ALTO DA COLINA CONSTRUÇÕES SA alles in het werk stellen om de privacy van gebruikers van deze site te behouden, kan de wet verplicht zijn om de verstrekte informatie openbaar te maken.

De gebruiker van deze site heeft recht op toegang, wijziging en verwijdering van de persoonlijke informatie die aan ALGAROSA SOCIEDADE GESTORA HOTEIS, LDA wordt verstrekt. en ALTO DA COLINA CONSTRUÇÕES SA. Daartoe moet een kennisgeving worden verzonden naar ALGAROSA SOCIEDADE GESTORA HOTEIS, LDA. en ALTO DA COLINA CONSTRUÇÕES SA via management@alfagar.com.