privacybeleid

OFFICIËLE WEBSITE VAN ALFAGAR APARTHOTELS & RESORTS, PORTUGAL

 

 

In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, en van Richtlijn 95 /46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), die intrekt, informeren wij u dat de verstrekte informatie door de eigenaar van deze website voor de volgende doeleinden zal worden behandeld:

 

Sectie "Contacten": de verstrekte informatie zal worden behandeld om te reageren op uw vragen of verzoeken en om de door u gevraagde diensten te leveren.

 

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met externe partners om door u gevraagde diensten te verlenen (bijvoorbeeld bij het aanvragen van vervoer vanaf de luchthaven).

 

"Nieuwsbriefregistratie": Wij informeren u dat de verstrekte informatie zal worden behandeld om het doorsturen van commerciële informatie per post, e-mail, sms of fax over onze hotels te beheren.

 

"Reserveringen": de persoonlijke gegevens die in deze sectie worden verstrekt, worden verwerkt voor het beheer van de door u aangevraagde reserveringen. In alle gevallen kunnen de verstrekte gegevens worden verwerkt om interne statistieken te produceren om onze dienstverlening te verbeteren. Persoonlijke gegevens worden alleen bewaard voor onze zakelijke relatie en worden na beëindiging ervan geblokkeerd. Gedurende de wettelijk voorziene periode staan ze alleen ter beschikking van de rechtbanken voor eventuele vorderingen, waarna deze gegevens worden vernietigd. De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens is de nakoming van contractuele verplichtingen die om onze diensten vragen. Wij informeren u dat persoonsgegevens kunnen worden verwerkt om informatie en andere (aanbiedingen, evenementen, speciale gelegenheden) te verzenden waarvoor u het daarvoor bestemde vakje dient aan te vinken. De verstrekte gegevens worden voor dit doel bewaard, totdat u verzoekt om het verzenden van advertenties te staken. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan uw intrekking. U kunt op elk moment uw recht op toegang, rectificatie, eliminering, verzet of beperking van de verwerking uitoefenen door te schrijven naar het e-mailadres guest.services@alfagar.com of naar het volgende adres Alfagar Aparthotels & Resorts, gevestigd in Aldeamento Alfagar, Estrada de Santa Eulalia, 8200-609 Albufeira

 

Na ontvangst van uw verzoek sturen wij u een formulier om uw specifiek gevraagde recht uit te oefenen, dat samen met een fotokopie van uw CC of paspoort moet worden ingediend. Zodra dergelijke documentatie is ontvangen, zullen we de uitoefening van uw rechten vaststellen binnen wat wettelijk is vastgelegd, en in geval van niet-naleving kunt u uw rechten voor dit doel claimen bij de bevoegde autoriteiten.

 

2. Cookies

 

Zie beleid over het gebruik van cookies

 

3. Bezoeken registreren

 

Bij elke toegang tot de server wordt het IP-adres van waaruit de gebruiker navigeert opgeslagen, evenals de bezochte pagina's op de Alfagar Aparthotels & Resorts-website. Deze gegevens worden opgeslagen in een logbestand voor statistische doeleinden en om oa het aantal bekeken pagina's, duur van het bezoek aan de website, sessies per land te bepalen.

 

4. Hyperlinks

 

De website www.alfagar.com biedt toegang tot andere websites die worden beheerd en gecontroleerd door derden via verschillende links om gebruikers te helpen bij het zoeken naar informatie, inhoud en internetdiensten, maar zal in geen geval worden beschouwd als een aanbeveling of uitnodiging om deze te bezoeken. Een hyperlink van een webpagina op een ander internetportaal naar een van de pagina's van het alfagar.com-portaal moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 

• Elke hyperlink naar de website www.alfagar.com zal worden gemaakt naar de startpagina of hoofdpagina's van de secties die daarin zijn opgenomen;

• De reproductie van de diensten of inhoud van de Alfagar Aparthotels & Resorts website is in geen enkel geval toegestaan;

• De website waarop de hyperlink is geplaatst, zal geen informatie of inhoud bevatten die illegaal of in strijd met de goede zeden, de goede zeden en de openbare orde is, noch inhoud die inbreuk maakt op enig recht van derden;

• Er zullen geen valse, onnauwkeurige of onjuiste verklaringen worden opgenomen op de pagina's van de website alfagar.com, noch op de diensten of inhoud daarvan;

• Er kunnen geen deeplinks, IMG- of afbeeldingslinks of iframes worden gemaakt met de pagina's van de Alfagar.com-website zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Alfagar Aparthotels & Resorts;

• Met uitzondering van de symbolen die deel uitmaken van de hyperlink, zal de website waarop deze is gevestigd geen merk, handelsnaam, vestigingsstempel, benaming, logo, slogan of andere onderscheidende symbolen van Alfagar Aparthotels & Resorts bevatten;

• Het tot stand brengen van de hyperlink impliceert niet het bestaan van een relatie tussen Alfagar Aparthotels & Resorts en de eigenaar van de website of portal van waaruit het wordt uitgevoerd, noch dat Alfagar Aparthotels & Resorts de toestemming, toezicht, erkenning, aanvaarding of aanvaarding van de diensten en inhoud die op dat portaal worden aangeboden. Alfagar Aparthotels & Resorts verkoopt, controleert noch maakt de inhoud, diensten en informatie die beschikbaar zijn op deze websites niet, en is niet verantwoordelijk voor deze websites of voor de informatie en verklaringen die daarin zijn opgenomen. Alfagar Aparthotels & Resorts is niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit de toegang, het onderhoud, het gebruik, de kwaliteit, de wettigheid, de betrouwbaarheid en het nut van de inhoud, informatie, communicatie, evenementen, producten en diensten die bestaan of worden aangeboden op internet pagina's die niet zelf worden beheerd.

 

5. Algemeen

 

Alfagar Aparthotels & Resorts heeft het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment, de toegang tot haar website tijdelijk op te schorten en de nodige wijzigingen aan te brengen in de pagina, de aangeboden diensten of informatie, de presentatie of locatie en de toegangsvoorwaarden en het gebruik van de Alfagar Aparthotels & Resorts-website. Er wordt van uitgegaan dat alle informatie die op deze site wordt ontvangen, gratis wordt toegeschreven aan Alfagar Aparthotels & Resorts. E-mail wordt niet beschouwd als een geldig middel om klachten in te dienen. Om dit te doen, moeten gebruikers contact opnemen met de juridische adviesafdeling van Alfagar Aparthotels & Resorts, gevestigd in Aldeamento Alfagar, Estrada de Santa Eulália, 8200-609 Albufeira, die in elk geval de te volgen procedure zal aangeven.

 

Alle zaken met betrekking tot de website van Alfagar Aparthotels & Resorts worden beheerst door de Portugese wet en zijn onderworpen aan de jurisdictie van de overeenkomstige rechtbanken, waarbij afstand wordt gedaan van enige andere jurisdictie die van toepassing kan zijn.

 

6. Waarachtigheid van gegevens

 

De gebruiker zal in ieder geval reageren op de juistheid van de verstrekte gegevens, en Alfagar Aparthotels & Resorts behoudt zich het recht voor om elke gebruiker die valse informatie heeft verstrekt, uit te sluiten van de geregistreerde diensten, onverminderd andere acties die van toepassing kunnen zijn volgens de wet. Verder moet de Gebruiker naar behoren gemachtigd zijn om gegevens van derden te faciliteren. Alleen als hij/zij toestemming heeft gekregen van toekomstige hotelgasten, mag de Gebruiker dergelijke gegevens aan het hotel verstrekken. Deze informatie, die Alfagar Aparthotels & Resorts in staat stelt haar gasten een betere service te bieden, is optioneel, wat betekent dat het verstrekken ervan door de Gebruiker, onder zijn/haar exclusieve verantwoordelijkheid, de aanvaarding inhoudt van de plicht om de betrokken partijen te informeren over de inhoud van onze Privacybeleid voorafgaand aan het aanbieden van deze persoonlijke informatie.

 

7. Aansprakelijkheid van het hotel

 

Toegang tot de website impliceert in geen geval het bestaan van een commerciële relatie tussen de Gebruiker en Alfagar Aparthotels & Resorts. De portal verstrekt alleen informatie over lege hotelruimten wanneer deze informatie wordt gevraagd, wat betekent dat als de gebruiker online boekt, hij/zij deze service rechtstreeks contracteert bij het hotel, niet bij de portal. De gedrukte versie van de gemaakte boeking dient als referentie bij aankomst van de Gebruiker in het hotel. Door overnachtingen in het hotel op deze website te boeken, stemt de gebruiker ermee in zich te houden aan en akkoord te gaan met alle algemene voorwaarden die hierin worden vermeld. Door deze clausules te aanvaarden, verklaart en aanvaardt de Gebruiker het volgende:

 

1) Hij/zij is meerderjarig en beschikt over voldoende capaciteit om de boeking te maken, waarbij hij/zij verklaart alle voorwaarden op de website te begrijpen.

2) De bij het online boeken verstrekte gegevens zijn waarheidsgetrouw, volledig en beknopt.

3) Alleen de pagina's die in de sitemap verschijnen, vormen de website.

4) Toegang tot deze website is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

5) Zodra de boeking is gemaakt, wordt het elektronische document waarop deze is geformaliseerd gearchiveerd en heeft de gebruiker hier op elk moment toegang toe.

6) Hij/zij bevestigt de gemaakte boeking, met andere woorden de aangegeven data, het aantal kamers, het aantal personen en het gekozen hotel.

7) De voorwaarden en de prijs van de gemaakte boeking zijn uitdrukkelijk bepaald in de tariefvoorwaarden die specifiek zijn opgenomen op de pagina waar de Gebruiker de boeking maakt.

8) Met betrekking tot de relatie met het portaal biedt het portaal de Gebruiker de mogelijkheid om via zijn website kamers te boeken bij het geselecteerde hotel, maar het biedt geen enkele vorm van hotelvoorziening onder zijn verantwoordelijkheid.

9) Kaartgegevens zijn vereist om de reservering te garanderen en te betalen, volgens de specifieke voorwaarden van het geboekte tarief. Het beleid voor vooruitbetaling en de boetes voor annulering of no-show staan vermeld in de voorwaarden van het geboekte tarief.

10) Aanbiedingen zijn alleen geldig zolang ze toegankelijk blijven voor ontvangers van de dienst.

 

8. Prijzen

 

De vermelde prijzen zijn verkoopprijzen inclusief BTW. De prijs is inclusief: Prijs per nacht afhankelijk van het gekozen kamertype en het gekozen pension, met uitzondering van hotels waarvoor de opname van andere diensten specifiek is aangegeven. De prijs is exclusief: Eventuele niet-gespecificeerde service of extra's zoals transfers, fooien, telefoongesprekken, wasservice, minibar, parkeren, enz. In het algemeen, en tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met het etablissement, is inchecken mogelijk vanaf 16.00 uur op de dag van aankomst en uitchecken dient op de dag van vertrek voor 11.00 uur te zijn voltooid.

 

9. Paspoorten en visa

 

Alle reizigers zonder uitzondering (inclusief kinderen) moeten in het bezit zijn van geldige persoonlijke documentatie en de bijbehorende familiedocumentatie, of dit nu een paspoort of ID-document is, in overeenstemming met de huidige wetgeving. Dit is de verantwoordelijkheid van de reizigers, evenals het verkrijgen van visa, paspoorten, vaccinatiebewijzen, enz. waar nodig. Minderjarigen jonger dan 18 jaar moeten een schriftelijke toestemmingsdocument bij zich hebben, ondertekend door hun ouders of voogden, aangezien dit door elke autoriteit kan worden gevraagd. Als de verlening van een visum door een autoriteit wordt afgewezen om individuele redenen die verband houden met de Gebruiker, of als de toegang tot het land wordt geweigerd vanwege het niet voldoen aan de vereisten, vanwege een fout met de vereiste documentatie of omdat bezit van deze documentatie, is het hotel niet aansprakelijk voor dergelijke acties, waarbij de consument verantwoordelijk is voor eventuele kosten. In deze omstandigheden zullen de voorwaarden die zijn opgesteld voor een no-show scenario worden toegepast.

 

 

Voor alle zaken met betrekking tot privacy en gegevensverwerking kunt u contact opnemen met rgdp@alfagar.com of (+351) 289 005 520.